Bestuursverkiezingen 8 maart 2019

Op 24 februari 2019

Op 8 februari 2019 werd door onze N-VA leden van Linter een nieuwe bestuursploeg gekozen onder supervisie van Mevr Chris Huon ,afgevaardigde van het arrondissementbestuur.

Alle bestuursleden werden unaniem verkozen en werden volgende bevoegdheden toegewezen:

Walter Quintelier
  • Voorzitter
  • Algemene coordinatie en afgevaardigde van het arrondissementsbestuur

Evi Buvé

  • Ondervoorzitter
  • Organisatieverantwoordelijke

Nick Dehennin

  • Secretaris
  • Ledenverantwoordelijke
  • Website
  • Web-2-Print

Sven Hendrickx

  • Penningmeester
  • Jongerenwerking

Helga Delvaux

  • gemeenteraadslid
  • Facebook
  • HAH-blad
  • Web-2-Print

Raf Dewelde

  • gemeenteraadslid
  • communicatieverantwoordelijke

Evy Hendrickx

  • Jongerenwerking
  • VIA(vrouwen in actie)

Karel Max

  • mandataris BCSZ
  •  organisatieverantwoordelijke
  • verantwoordelijke Sport- en Milieuwerking

De verkiezing werd afgesloten met een gezellige drink bij een fantastische kaas- en vleesschotel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is