Bestuursverkiezingen 8 maart 2019

Op 24 februari 2019

Op 8 februari 2019 werd door onze N-VA leden van Linter een nieuwe bestuursploeg gekozen onder supervisie van Mevr Chris Huon ,afgevaardigde van het arrondissementbestuur.

Alle bestuursleden werden unaniem verkozen en werden volgende bevoegdheden toegewezen:

Walter Quintelier
 • Voorzitter
 • Algemene coordinatie en afgevaardigde van het arrondissementsbestuur

Evi Buvé

 • Ondervoorzitter
 • Organisatieverantwoordelijke

Nick Dehennin

 • Secretaris
 • Ledenverantwoordelijke
 • Website
 • Web-2-Print

Sven Hendrickx

 • Penningmeester
 • Jongerenwerking

Helga Delvaux

 • gemeenteraadslid
 • Facebook
 • HAH-blad
 • Web-2-Print

Raf Dewelde

 • gemeenteraadslid
 • communicatieverantwoordelijke

Evy Hendrickx

 • Jongerenwerking
 • VIA(vrouwen in actie)

Karel Max

 • mandataris BCSZ
 •  organisatieverantwoordelijke
 • verantwoordelijke Sport- en Milieuwerking

De verkiezing werd afgesloten met een gezellige drink bij een fantastische kaas- en vleesschotel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is